Saturday, January 5, 2008

ห้ามทิ้งขยะในเขตทางหลวง!

พื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีทางหลวงสายต่าง ๆ ตัดผ่าน หลายเส้นทาง ที่สำคัญ เช่น ถนนมิตรภาพ ถนนเลี่ยงเมือง ถนนเหล่านาดี ถนนเจนจบทิศ(ถนนกลางเมืองหรือถนนมิตรภาพเก่า) ที่ผ่านมาเราได้ประสานงานกับหมวดการทาง ที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะอยู่เป็นประจำ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดมาโดยตลอด มีประกาศ


"ห้ามทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ และเขตทางหลวง" แจ้งไปทุกหมู่บ้าน อีกทั้งได้รณรงค์ทำความสะอาดเส้นทางทุกสาย อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2550 ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ ก็ได้รณรงค์รักษาความสะอาดกันทุกหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนเหล่านาดี จากแยกไฟแดงบ้านสะอาดถึงเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น(แยกเจริญศรี หรือแยกศาลปกครอง) ก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย ให้พี่น้องประชาชน บริษัท ห้างร้าน ที่อยู่ตามเส้นทางดังกล่าว รวมถึงฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก มีผู้คนสัญญจรไปมาจำนวนมาก น่าอับอายหากไม่ใส่ใจดูแล จะถือเป็นหน้าที่เทศบาลฝ่ายเดียวก็หาไม่


ขณะนี้ทางหลวงเองก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี โดยนำรถเกรดดินขนาดใหญ่มาช่วยเก็บกวาดเศษวัสดุสิ่งก่อสร้าง ๆ ต่าง ๆ ที่มีผู้แอบนำมาทิ้งโดยไม่มีความรับผิดชอบ เทศบาลเองก็ลงทุนจ้างเหมารถทำความสะอาด เสียงบประมาณไปมากเหมือนกัน แต่ก็ยังมีผู้นำขยะ เศษสิ่งก่อสร้าง ศาลพระภูมิเก่า มาทิ้งอยู่เนื่อง ๆ เป็นที่น่าเอือมระอาว่า อีกฝ่ายพยายามทำดีทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสะอาด น่าอยู่น่าอาศัย แต่ก็ยังมีคนเห็นแก่ตัว ซึ่งไม่ทราบว่า เป็นคนในพื้นที่เอง หรือบุคคลภายนอกพื้นที่ ที่สัญจรไปมา แล้วแอบมาทิ้ง


ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันว่า ต่อไปเราจะประสานกับทางหลวง เพื่อเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ อาจต้องแจ้งความเอาผิด หรือให้ทางตำรวจทำหน้าที่สืบสวนเพื่อตรวจจับสำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบเหล่านั้น เพราะลำพังแต่ป้ายเตือนนั้น ไม่อาจระคายเคืองจิตใจพวกเขาได้เลย


ในวโรกาสที่เป็นมหามงคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เจริญพระชนมายุ 80 พรรษา อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ทำดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ตามโรงการทำดีเพื่อพ่อ โดยการไม่ทิ่งขยะในเขตทางหลวง และที่ทางสาธารณะอื่นใด รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนที่พักอาศัย และหมู่บ้านของเราให้สะอาด น่าอยู่น่าอาศัยกันเถอะ