Thursday, March 6, 2008

ประชาสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาอปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551

ตามที่ตำบลเมืองเก่า ได้รับเกียรติในการแข่งขัน กีฬา อปท . สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 (กลุ่มอำเภอเมืองขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม 2551 ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น นั้นขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งกัน และโปรแกรมการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้


1. กำหนดการแข่งขัน(สูจิบัตร)


2. ตารางโปรแกรมการแข่งขันกีฬา แบบน็อคเอาท์


3. ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬา
Technorati : , , , ,