Tuesday, November 13, 2007

ทรงพระเจริญ

ชมภาพถ่ายสวย ๆ จากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา
1-8 พฤศจิกายน 2550 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
จังหวัดขอนแก่น


>> ข่าวเกี่ยวกับ Intel® Teach : งานด้านการศึกษาของอินเทลทั่วโลก|ข่าวสารและกิจกรรมทางการศึกษา|Intel แจก laptop กว่าพันเครื่องให้เวียดนาม