Thursday, May 15, 2008

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดโครงการเมืองน่าอยู่เพื่อคนพิการ


ขอนแก่น เป็นจังหวัดนำร่องเมืองน่าอยู่เพื่อคนพิการ โดยเลือกพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ตำบลศิลา และตำบลเมืองเก่า
และในวันนี้ 15 พฤษภาคม 2551 นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการ(เวทีประชาคม)เมืองน่าอยู่เพื่อคนพิการ ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้พิการในตำบลเมืองเก่า ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนดำเนินการตามโครงการต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
http://www.nep.go.th/date_50/may2551/date14-15.html
แผนงานโครงการ