Monday, July 21, 2008

นายกเล็กเมืองเก่าเร่งแก้ปัญหาขยะ


ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม-สู่ระบบจัดการอย่างยั่งยืน

ขยะ เป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณขยะสูงถึง 2.5 พันตันต่อวัน หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว 1 คนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 0.2-1 กิโลกรัมต่อวัน จึงเป็นภาระหนักของ จ.ขอนแก่น ในการกำจัดขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายนี่เอง ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในสังคมมากมาย

จนกระทั่งเมื่อ เร็ว ๆ นี้ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจำรัส โชติทวี นายก อบต. โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นายเสถียรพงค์ ถมคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น นายอุดม ดอกตะใกล้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.โนนท่อน และราษฎรประมาณ 100 คน ชุมนุมประท้วงไม่ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า นำขยะมาทิ้งในเขต อบต. บ้านค้อ พร้อมขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครขอนแก่นด้วย


หลังจากนั้น นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองขอนแก่น ได้เข้าพบกับผู้นำชุมนุม พร้อมเชิญผู้นำชุมชนมาหารือในแนวทางที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงสำเร็จไป

นายอุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.โนนท่อน กล่าวว่า การมาชุมนุมครั้งนี้ไม่ยอมรับขยะจากที่ต่าง ๆ ไปทิ้งอยู่ในบ้านค้อ ต.บ้านค้อ และ ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ นายโกเมศ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ หาทางแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ต.บ้านค้อ เพราะขยะที่ทิ้งอยู่ใน ต.บ้านค้อ ถือว่าเป็นขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใน ต.บ้านค้อ ต.โนนท่อน อย่างแสนสาหัส โดยเฉพาะ ต.โนนท่อน มีจำนวน 14 หมู่บ้าน อยู่ทางเหนือลมของกองขยะใน ต.บ้านค้อ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เวลาฝนตกลงมาทำให้น้ำขยะไหลลงมาในหมู่บ้านผ่าน ต.บ้านค้อ ต.โนนท่อน ตามสายห้วย 2 สาย ทำให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำพอง เป็นเหตุให้สภาพแวดล้อมเสียหาย ปลาตายจำนวนมาก นอกจากนี้ไหลลงสู่พื้นที่การเกษตรของหมู่ 4 หมู่ 14 หมู่ 1 หมู่ 13 ต.บ้านค้อ ทำให้ไม่สามารถไปทำนาได้ แถมส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งสองตำบล มีแมลงวันตอมอาหารบินว่อนอยู่ในหมู่บ้านทั้ง 2 ตำบลอีกด้วย

หลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้พา นายโกเมศ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะ ไปตรวจสอบขยะใน อบต.บ้านค้อ พบว่าได้มีกองขยะสูงเป็นภูเขาหลายลูกเรียงกันเป็นทางยาวประ มาณ 10 ไร่ โดยมีแมลงวันตอมบินว่อนเต็มไปหมด พร้อมกันนี้ยังได้พาไปตรวจสอบที่คลองขุดเพื่อระบายน้ำเสียบ้านซำจาน หมู่ 8,หมู่ 20 ต.บ้านค้อ พบว่าเป็นลำธารที่ยาวมากมีน้ำสีดำไหลลงมาตลอดเวลา เพื่อลงไปสู่ห้วยบักตอ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายโกเมศ กล่าวว่า ถือเป็นการกำจัดขยะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งจะเรียกประชุมแก้ไขปัญหาขยะใน อบต.บ้านค้อ พร้อมขอจังหวัดขอนแก่น เร่งพิจารณาหาทางช่วยเหลือเพื่อหาสถานที่กำจัดขยะใน อบต.บ้านค้อ ไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ ต่อไป

ปัญหาขยะ หากไม่กำจัดให้ดี จะเกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรบกวนชาวบ้าน ทางที่ดีควรแก้กันที่ต้นเหตุด้วยการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะที่รีไซเคิลได้มาใช้งานใหม่ ส่วนขยะที่เหลือนำไปเผาเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้เกิดการครบวงจรในขบวนการกำจัด เชื่อว่าเมืองใหญ่ ๆ อย่าง จ.ขอนแก่น คงทำได้อย่างแน่นอน.


ก่อสิทธิ์ กองโฉม/ธงชัย หมื่นกันยา

ที่มา:http://www.khonkaenlink.info/news/news_khonkaen_view.asp?id=7670

Technorati : , ,